logo projektu

Od 01.06.2012 roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie realizuje projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
pn. "e-Tutoring w wiejskiej szkole".

Projekt nr WND-POKL.09.04.00-24-001/12, którego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, pracujących czynnie we wszystkich typach szkół na terenach wiejskich województwa śląskiego.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) przez nauczycielki/li z terenów wiejskich.

 

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy już ostatnią V edycję szkolenia naszego projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą pracę i dobre słowa oraz gratulujemy wspaniałych dokonań!

Materiały dydaktyczne na niniejszej platformie będą dla Państwa dostępne przez miesiąc, tj. do 15 maja 2014 r. Zachęcamy do pobrania sobie materiałów oraz swoich kursów moodlowych ;)

Zespół Trenerów


Skip Navigation

Navigation

Skip Login